O Dniach Jana Pawła II

W 2006 roku uczelnie reprezentowane w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podjęły nową inicjatywę organizowania w Krakowie DNI JANA PAWŁA II.


Jest to przedsięwzięcie o charakterze naukowym, popularyzującym i kulturalnym. DNI JANA PAWŁA II mają inspirować badania naukowe i popularyzować dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Papież – nasz rodak. Pierwsza edycja DNI JANA PAWŁA II odbyła się w 2006 roku pod hasłem Wielowymiarowość Prawdy. W kolejnym roku – 2007 wiodącym tematem uroczystości było Dobro.

Tegoroczna edycja pod hasłem Piękno odbędzie się w dniach od 4 do 7 listopada br. Z uwagi na temat, za przygotowanie i organizację DNI JANA PAWŁA II 2008 odpowiedzialne są trzy uczelnie artystyczne Krakowa: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. W tym roku obchodzimy również 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Patronat honorowy nad DNIAMI JANA PAWŁA II obejmą: Metropolita Krakowski JE Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski i Marszałek Województwa Małopolskiego.


W ramach DNI JANA PAWŁA II przewidziana jest dwudniowa sesja naukowa, warsztaty ze studentami w poszczególnych uczelniach Krakowa i Małopolski, konkurs dla studentów z całej Polski na prace inspirowane myślą i twórczością Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który w tym roku, oprócz pracy literackiej, został rozszerzony o nowe kategorie: muzyka, sztuki piękne i teatr. Odbędzie się szereg imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym, jak koncerty muzyczne, wystawy, wieczór poezji, spektakl teatralny i inne. Wydane zostaną publikacje książkowe w specjalnie zainicjowanych seriach związanych z DNIAMI JANA PAWŁA II.