Komitet organizacyjny

· Mgr inż. Henryk Zioło - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

· prof. dr hab. Lidia Matynian - Akademia Muzyczna w Krakowie

· prof. dr hab. Teresa Malecka - Akademia Muzyczna w Krakowie

· dr Renata Borowiecka - Akademia Muzyczna w Krakowie

· mgr Barbara Waligórska - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

· prof. dr hab. Edward Mleczko - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

· dr inż. Franciszek Romaniak - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

· dr Monika Jakowczuk - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie im. Ludwika Solskiego

· prof. dr hab. Grzegorz Przebinda - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

· dr hab. Władysław Witalisz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

· prof. nadzw. dr hab. Rafał Łętocha - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

· dr Renata Gadomska Serafin - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

· dr Elżbieta Kwinta - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

· dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

· dr Anna Mlekodaj - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

· prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

· mgr Elżbieta Niechciał - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

· dr Jan Tatar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

· prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński

· mgr Leszek Śliwa - Uniwersytet Jagielloński

· mgr Maciej Rogala - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

· ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

· ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

· mgr Krzysztof Mleczko - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

· prof. dr hab. Roman Malarz - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

· prof. dr hab. inż. Władysław Migdał - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

· prof. dr hab. Zenon Pijanowski - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

· ks. dr Bogusław Steczek SJ - Akademia "IGNATIANUM"

· dr hab. Krzysztof Pawłowski - Akademia "IGNATIANUM"

· prof. dr hab. Teresa Olearczyk - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

· mgr Agata Bień-Krawiec - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

· ks. Jarosław Glonek - Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"

· ks. mgr Czesław Bogdał - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

· o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas - Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio"

· prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio"

· dr Agnieszka Hennel-Brzozowska - Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio"

· ks. dr Andrzej Dobrzyński - Fundacja Jana Pawła II - Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie

· dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ - Międzyuczelniany Zespół Organizacyjny