Konkurs na dzieło plastyczne

REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŁO PLASTYCZNE

ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW IX DNI JANA PAWŁA II 2014

 

„Wartość wobec Wieczności”

 

 

Celem konkursu, organizowanego wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Komitet Organizacyjny Dni Jana Pawła II  2014, jest upamiętnienie postaci Ojca Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.

Temat konkursu to podkreślenie znaczenia pojęcia Wartości, która poprzez Miłość, Wiarę, Dobro, Piękno, Nadzieję... jest nie tylko wyróżnikiem Człowieczeństwa, ale zarazem nierozerwalnie wiąże się z tą  formą ludzkiej aktywności, którą nazywamy Sztuką.

Artystyczne odniesienie się do pojęcia tych Wartości jako drogi do Wieczności, czy tęsknoty za nią i próba zmierzenia się także z ich filozoficznym wymiarem, to zadanie na pewno niełatwe ale zarazem wyzwanie godne podjęcia wobec tak szczególnej okoliczności, jaką bez wątpienia tegoroczne Dni Jana Pawła II.

Zadaniem postawionym przed uczestnikami jest wykonanie dzieła plastycznego (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek , fotografia, instalacja ), które w twórczy sposób odniesie się do tematu przewodniego konkursu oraz stworzy interesującą formę artystycznego dialogu z ideą Dni JPII.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

 W pierwszym etapie autorzy składają, na podany w regulaminie adres pocztowy (z dopiskiem KONKURS WwW/JPII), cyfrową dokumentację prac na płycie CD ( fotografie prac w formacie jpeg lub pdf, 300 dpi, 21x29 cm) wraz z załączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i krótki autorski komentarz/opis idei pracy (do 500 znaków) oraz dane kontaktowe do autora (adres e-mail oraz nr telefonu).

Nadesłane zgłoszenia prac w w/w formie zostana poddane ocenie jury, które wytypuje zestaw dzieł do wystawy.

Wybrane do wystawy prace powinny zostać dostarczone do organizatora konkursu w wyznaczonym terminie.

Prace zaprezentowane na wystawie zostaną poddane kolejnej ocenie jury, które przyzna dwie regulaminowe nagrody.

Zgłaszane prace muszą być własnością autorów i muszą pozostawać wolne od zobowiazań praw osób trzecich.

Prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio przygotowane do prezentacji (np. prace graficzne i rysunkowe winny być oprawione) oraz zabezpieczone na czas transportu.

Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu.

Wybrane do wystawy prace uczestnicy dostarczają na miejsce ekspozycji na koszt własny.

    

UCZESTNICY

Adresatem konkursu są studenci wyższych uczelni plastycznych oraz kierunków artystycznych z terenu Krakowa i Małopolski.

W konkursie mogą uczestniczyć pojedyncze osoby.

Ze względu na charakter pierwszej nagrody nie będą akceptowane prace zespołowe.

 

TERMINY

Zgłoszenia prac do etapu pierwszego (wg powyżej wymienionych wymogów) przyjmowane będą do 13 października 2014 r. , do godz. 15.00 w sekretariacie rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przy pl. J. Matejki 13.

Autorzy prac wytypowanych do wystawy zostaną powiadomieni przez sekretarza konkursu o miejscu dostarczenia prac.

Termin składania prac wytypowanych do wystawy przewiduje się w dniach 23-25 października br.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach, ponadto zostaną one opublikowane (zarówno po pierwszym jak i drugim etapie) na stronach internetowych ASP w Krakowie oraz Dni Jana Pawła II.

 

NAGRODY

Nagrodą główną w konkursie jest pielgrzymka do Rzymu.

Druga nagroda, w wysokości 2000 zł., przyznana zostanie przez JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Regulamin konkursu przewiduje również przyznanie wyróżnień honorowych, wśród których jest możliwość prezentacji wystawy w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

 

WYSTAWA

Wybrane po pierwszym etapie prace zostaną zaprezentowane publicznie na wystawie pokonkursowej, która będzie miała miejsce w Galerii Promocyjnej ASP w głównym gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy pl. Matejki 13, w dniach 3-15 listopada 2014 r.

Uroczysty wernisaż planowany jest  3 listopada, o godz. 13.00.

Wystawie towarzyszył będzie folder prezentujący nagrodzone i wyróżnione dzieła.

 

 

JURY

Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pracować będzie pod przewodnictwem JM Rektora ASP, prof. Stanisława Tabisza.

 

 

KONTAKT

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie

pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

 [+48 12] 299 20 00

 rektor@asp.krakow.pl

 

 

ADRES DO ZGŁOSZENIA PRAC

Zgłoszenie prac do etapu pierwszego konkursu, w opisanej powyżej formie, prosimy składać na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie

pl. Jana Matejki 13

31-157 Kraków

KONKURS WwW/JPII